مطالعه فون زنبورهای خانواده (Hymenoptera: Ichneumonidae) در مناطق مرکزی استان مازندران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ، واحد ساری

چکیده

فون زنبورهای خانواده Ichneumonidae در مناطق مرکزی استان مازندران در سال­ های 1390 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی جهت جمع­ آوری نمونه­ ها از تله مالیز، تله شیشه ­ای، تله تشتکی زرد و سفید، تله نوری و تور حشره­ گیری استفاده شد. براساس نتایج به ­دست آمده 11 جنس از 8 زیرخانواده به شرح زیر جمع­آ وری و شناسایی گردید. تشخیص نمونه ها به تایید پروفسور مهمت فاروق گوربوز و دکتر کیز زواخالز رسید. نمونه­ ها هم اکنون در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ساری و بخش حشره ­شناسی دانشکده کشاورزی اراک نگه­داری می­ شوند. براساس منابع موجود، پنج گونه که با ستاره مشخص شده­ اند برای اولین ­بار از ایران گزارش می­شوند:
(Anomalon cruentatum (Geoffray,1785) (Anomaloninae
(Tromatobia oculatoria (FABRICIUS, 1798)* (Pimplinae
(Liotryphon caudatus(Ratzeburg, 1848) (Pimplinae
Pimpla spuria(Gravenhorst, 1829) (Pimplinae)
(Clistopyga rufator(Holmgren,1856) (Pimplinae
(Tryphon atriceps(Stephens, 1835) (Tryphoninae
(Syrphoctonus sp. ( Thomson, 1890)*(Diplazontinae
(Lissonota clypeator(Gravenhorst,1820)* (Banchinae
(Lissonota  fundator(Gravenhorst,1820)* (Banchinae
(Lissonota  versicolor(Gravenhorst,1820)* (Banchinae
(Collyria coxator(Villers, 1789) (Collyrinae
(Mesochorus sp. ( Förster, 1869) (Mesochorinae
(Brachycyrtus sp.  (Townes, 1960) (Brachycyrtinae

کلیدواژه‌ها