کنه های پارازیت زنبور عسل- گذشته، حال و آینده

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم بیولوژی، دانشگاه لیدز، لیدز، LS2 9JT، انگلستان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تعدادی از مهمترین کنه ­های پارازیت زنبور عسل می ­پردازد. گونه  Anderson & Trueman destructor Varroa، یک کنه پارازیت زنبور با دامنه پراکنش وسیع و خسارت فراوان می ­باشد که سبب تلفات زیادی به زنبورعسل می­ گردد. در حال حاضر، در آسیا، کنه­ های پارازیت گرمسیری شامل Tropilaelaps clareae Delfinado and Baker و T. koenigerum Delfinado-Baker and Baker، در حال گسترش بوده و تهدید جدی برای زنبورداران بسیاری از مناطق جهان محسوب می­ گردند. این دو گونه پارازیت اخیرا توصیف شده است. کنه (Acarapis woodi (Rennie، که معروف به کنه تراشه ­ای زنبور عسل می­ باشد، مقاومت زنبورها به پارازیت ها و بیماری­ های دیگر را کاهش داده و طول عمر آن­ها را کاهش می­ دهد. همچنین در صورت آلودگی شدید کنه، تراشه­ های تنفسی زنبور نیز مسدود می­ گردد.

کلیدواژه‌ها