شناسایی دشمنان طبیعی پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri Kuwayama (Hem., Psyllidae در استان هرمزگان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان جهاد کشاورزی، قرنطینه نباتی بندر لنگه، بندر لنگه

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

4 سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، اداره حفظ نباتات، هرمزگان

چکیده

پسیل آسیایی مرکبات، Diaphorina citri یکی از مهم­ترین آفات مرکبات در کشورهای جنوب آسیا است. در ایران، این آفت در استان‌های هرمزگان، سیستان­و­بلوچستان و کرمان گسترش داشته و از طریق مکیدن شیره گیاهی قادر به انتقال باکتری  Liberobacter asiaticum عامل بیماری خطرناک گرینینگ مرکبات است. در این تحقیق فون دشمنان طبیعی پسیل آسیاییD. citri در استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه دو گونه زنبور پارازیتویید از خانواده­های Encyrtidae و Eulophidae ، یک گونه بالتوری از خانواده Chrysopidae، پنج گونه کفشدوزک شکارگر و دو گونه عنکبوت از خانواده­هایSalticidae  و Linyphidae جمع­آوری و شناسایی شدند. در بین دشمنان­طبیعی پسیل آسیایی مرکبات، زنبور پارازیتویید Tamarixia radiata از خانواده Eulophidae برای اولین­بار از ایران گزارش می‌شود که ویژگی‌های مرفولوژیک آن ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها