کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: فون
تعداد مقالات: 2
1. یافته‌های جدید از شیرمورچه‌های (Neu.: Myrmeleontidae) ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 205-214

ابوالفضل حاجی اسمعیلیان؛ رضا وفایی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی


2. بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 73-84

حسین مرادیان؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی