کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: بید سیب‌زمینی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره‌کش‌های ایندوکساکارب و تیاکلوپرید روی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Zeller)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 87-97

هوشنگ رفیعی دستجردی؛ رویا احمدپور؛ صمد افقهی؛ علی گلی‌زاده