کلیدواژه‌ها = آفات
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای آفات بید

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 225-237

یاسمن شفیقی؛ رضا وفایی شوشتری؛ محمد‌رضا زرگران؛ بهمن شمس اسفند آباد


3. بخشی از فون آفات و بندپایان مفید گیاهان دارویی و مرتعی در اصفهان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 119-132

محمدرضا باقری؛ مهدی نصراصفهانی