کلیدواژه‌ها = سوسک چهارنقطه ای حبوبات
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سمیت تنفسی پنج ترکیب ترپنوییدی روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 155-163

آرزو منصوری؛ جهانشیر شاکرمی؛ ناصر معینی نقده


2. بررسی تاثیر امواج مایکروویو با توان ها و زمان های مختلف روی تخم، شفیره و حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculates (Col,. Bruchidae)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 191-198

زهرا مینایی عراقی؛ رضا وفایی شوشتری؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ شیما چهرئی