کلیدواژه‌ها = گیاهان میزبان
تعداد مقالات: 4
1. مروری بر توزیع گسترده گونه خسارت زای کنه پهن Polyphagotarsonemus latus و آفت گیاهان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 199-205

ریچارد الن بیکر؛ مسعود اربابی


2. کمک به دانش زنبورهای خانواده ( Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea در استان یزد، ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-113

لیدا دهقان دهنوی؛ علی اصغر طالبی؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ احمد ندیمی


3. بررسی فون شته ها (Hem., Sternorrhyncha; Aphididae) در نواحی مختلف شهرستان کرمانشاه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 141-153

سعیده قهرمانی نژاد؛ معصومه شایان مهر؛ محمدتقی توحیدی


4. نقش مقاومت میزبان گیاهی بر رشد و نمو بید کلم، Plutella xylostella (L.) (Lep plutellidae)، در شرایط آزمایشگاه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 285-293

مریم جعفری؛ جواد کریم‌زاده اصفهانی؛ حسین فرازمند؛ محمدرضا رضاپناه