کلیدواژه‌ها = Habrobracon hebetor
تعداد مقالات: 6
4. مطالعه برخی پارامترهای زیستی زنبور Habrobracon hebetor Say روی شب پره مدیترانه ای در شرایط آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 125-134

فرناز کریم‌زاده؛ جهانشیر شاکرمی؛ شیلا گلدسته


5. اثرات دوز زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 271-282

زهرا عابدی؛ موسی صابر؛ غلامحسین قره خانی؛ علی مهرور