کلیدواژه‌ها = خاک دیاتومه
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثرات سه فرمولاسیون خاک دیاتومه بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-37

فرشید شخصی زارع؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ عارف معروف؛ مهران غزوی


2. بررسی اثرات تلفیقی خاک دیاتومه و اشعه گاما بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col: Tenebrionidae)در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 365-373

فرشید شخصی زارع؛ مرضیه قاسم زاده؛ آزیتا ثابت قدم؛ نادیا بقایی


3. اثر تلفیقی خاک دیاتومه و ژنوتیپ ذرت بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Col., Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 43-50

مرضیه قاسم زاده؛ فرشید شخصی زارع؛ آزیتا ثابت قدم؛ نادیا بقایی


4. اثر خاک دیاتومه ایران روی شپشه‌‌آرد، Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) ، در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 307-317

حسین فرازمنـد؛ فرحناز سادات گلستان هاشمی؛ جواد کریم‌زاده اصفهانی؛ عارف معروف