کلیدواژه‌ها = ایمیداکلوپرید
تعداد مقالات: 4
1. اثرسمیت چند حشره کش گیاهی و شیمیایی روی سن Macrolophus caliginosus شکارگر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-84

امیر موذنی؛ محمد رضا باقری؛ بهنام امیری بشلی؛ محمد رضا شهسواری


2. اثر چند حشره کش گیاهی و شیمیایی بر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Westwood ,1856) در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 59-71

امیر موذنی؛ محمد رضا باقری؛ بهنام امیری بشلی؛ محمد رضا شهسواری