کلیدواژه‌ها = نوسانات جمعیت
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه نوسانات جمعیت بالشک مرکبات،Pulvinaria aurantii Cockerell (Hem.,Coccidae) ، روی درختان نارنج در فضای شهری بابل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 191-203

شهره فقیه‌زاده گرجی؛ شیلا گلدسته؛ عباسعلی زمانی


2. بررسی نوسانات جمعیت مگس جالیز Dacus ciliatus Loew (Dip.,Tephritidae) روی خیار

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 131-142

مریم برزکار؛ شیلا گلدسته؛ رحیم اسلامی زاده؛ بنفشه یوسفی


3. مطالعه نوسانات جمعیت کرم به، Euzophera bigella Zeller، و کرم سیب، Cydia pomonella L.، در باغ های به اصفهان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 161-171

پریسا کرمانی؛ حسین فرازمند؛ جواد کریم زاده؛ آرمان آوندفقیه


4. مطالعه نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller و کرم به، Euzophera bigella Zeller، در باغ های انار لرستان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 161-170

نوید ناصریان؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری؛ آرمان آوندفقیه؛ نادر آزادبخت