کلیدواژه‌ها = Agonoscena pistaciae
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر صابون مایع و مایع ظرفشویی روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae و کفشدوزک Oenopia conglobata

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 77-84

نازنین وهاب زاده؛ محمدرضا حسنی؛ سهراب ایمانی؛ حسین الهیاری؛ محمود شجاعی


5. تاثیر رژیم غذایی و دما بر رشد و زادآوری بالتوری سبز دشمن‌طبیعی پسیل معمولی پسته

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 179-192

مرضیه حسنی سعدی؛ محمدرضا مهر‌نژاد؛ محمود محمود شجاعی