کلیدواژه‌ها = پسته
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 61-69

سهراب ایمانی؛ آرزو پژمان؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


2. زیست‌شناسی شپشک نوقی Salicicola davatchi (Hem : Diaspididae) در پسته‌کاری‌های رفسنجان

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 109-120

فاطمه کاظمی؛ محمد‌رضا مهرنژاد؛ اکبر رجبی؛ حمیده سلمانی نژاد