کلیدواژه‌ها = Ectomyelois ceratoniae
تعداد مقالات: 8
1. کاربرد راهبرد راندن و ربودن push-pull در مبارزه با کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell و بهینه سازی آن در شرایط باغ های انار یزد

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 243-257

مرضیه خلیلی پور رکن آبادی؛ محمد امین سمیع؛ علی جعفری ندوشن


2. مطالعه تاثیر کاربرد کائولین و پرچم زدایی در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 183-190

ساره مذهب؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری؛ محمدسعید امامی


3. بررسی اثر پرتو گاما روی مراحل مختلف رشدی کرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 139-149

مریم روحی؛ علیرضا عسکریانزاده؛ حمیدرضا ذوالفقاریه؛ محمد بابایی


4. تعیین زمان مناسب پوشش تاج میوه جهت کنترل کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-42

حسین فرازمند؛ محمد سیرجانی؛ علی محمدی پور


5. مطالعه نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller و کرم به، Euzophera bigella Zeller، در باغ های انار لرستان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 161-170

نوید ناصریان؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری؛ آرمان آوندفقیه؛ نادر آزادبخت


7. بررسی تاثیر انواع پوشش میوه در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه ساوه

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 11-19

بهاره رفیعی؛ حسین فرازمند؛ شیلا گلدسته؛ تقی شیخ‌علی


8. مقایسه روش‌های حذف پرچم و رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig (Hym., Trichogrammatidae) علیه کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyralidae)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 271-277

اسماعیل کرمی؛ عباس میراب‌زاده؛ زهرا رفیعی‌کرهرودی؛ بهرام تفقدی‌نیا؛ سعیده لونی