کلیدواژه‌ها = Tribolium castaneum
تعداد مقالات: 7
1. بررسی حشره‌کشی گیاه سرو کوهی Juniperus polycarpus روی آفات انباری Tribolium castaneum، Callosobruchus maculatus، Ephestia kuehniella

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 141-152

رویا پاینده؛ حمزه ایزدی؛ محمدرضا پیرمرادی


2. اثرات دورکنندگی عصاره اتانولی گیاهان خارشتر (.Alhagi camelorum F) و گزنه (.Urtica dioica L) بر شپشه آرد Tribolium castaneum (Col., Tenebrionidae)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 317-325

فرشید شخصی زارع؛ سعیده لونی؛ فردین مرادی؛ لاله عزیزپور


5. بررسی اثرات تلفیقی خاک دیاتومه و اشعه گاما بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col: Tenebrionidae)در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 365-373

فرشید شخصی زارع؛ مرضیه قاسم زاده؛ آزیتا ثابت قدم؛ نادیا بقایی


6. اثر تلفیقی خاک دیاتومه و ژنوتیپ ذرت بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Col., Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 43-50

مرضیه قاسم زاده؛ فرشید شخصی زارع؛ آزیتا ثابت قدم؛ نادیا بقایی


7. تاثیر تیمارهای حرارتی روی تلفات مراحل مختلف رشدی شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst. (Col., Tenebrionidae

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 297-304

ریحانه حبیبی؛ رضا وفایی شوشتری؛ عارف معروف؛ حسین فرازمند؛ سعیده لونی