کلیدواژه‌ها = شپشه آرد
تعداد مقالات: 5
1. بررسی حشره‌کشی گیاه سرو کوهی Juniperus polycarpus روی آفات انباری Tribolium castaneum، Callosobruchus maculatus، Ephestia kuehniella

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 141-152

رویا پاینده؛ حمزه ایزدی؛ محمدرضا پیرمرادی


2. اثرات کائولین فرآوری شده بر مرگ و میر حشرات کامل و تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه آفت انباری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 193-201

فرشید شخصی زارع؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری؛ عارف معروف؛ مهران غزوی


3. سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی حشرات کامل شپشه های آرد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 367-378

سمانه محمودوند؛ جهانشیر شاکرمی؛ رضا وفایی شوشتری


5. تاثیر تیمارهای حرارتی روی تلفات مراحل مختلف رشدی شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst. (Col., Tenebrionidae

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 297-304

ریحانه حبیبی؛ رضا وفایی شوشتری؛ عارف معروف؛ حسین فرازمند؛ سعیده لونی