کلیدواژه‌ها = زنجره مو
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از مورفومتریک هندسی بال در شناسایی سه گونه زنجره مو در ایران

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-10

ندا آقاگلی مرزیجرانی؛ فریبا مظفریان؛ رضا وفایی شوشتری