کلیدواژه‌ها = Ichneumonidae
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 11-32

رضا وفایی شوشتری؛ هنگامه هوشیار؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ شیلا گلدسته؛ الهام صنعتگر؛ ریجو جاسیلا


2. مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 65-87

شیلا گلدسته؛ هنگامه هوشیار؛ رضا وفایی شوشتری؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ الهام صنعتگر؛ ریجو جاسیلا


4. مطالعه فونستیک زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae در استان یزد

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 13-20

علیرضا زارع‌پور اشکذری؛ علی‌اصغر طالبی؛ سعیده لونی


5. اولین گزارش سه گونه از زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae از استان یزد

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 67-77

علیرضا زارع پور اشکذری؛ علی اصغر طالبی؛ رضا وفایی شوشتری