کلیدواژه‌ها = کنترل بیولوژیک
تعداد مقالات: 13
4. ارزیابی کنه شکارگر Gaeolaelaps aculeifer در کنترل کنه‌ کورم گلایول (Rhizoglyphus echinopus)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 215-224

اصغر حسینی نیا؛ مسعود اربابی


6. کاربرد نشانگر ملکولی RAPDدر بررسی تنوع ژنتیکی کفشدوزک (Col.:Coccinellidae) Hippodamia variegata در استان لرستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 393-400

مریم هاشمی؛ فاطمه نبی‌‌پور؛ رضا یاری؛ رضا جعفری


7. شناسایی زنبورهای پارازیتویید تخم سن سبز پسته، Brachynema signatum و تعیین اثر رژیم غذایی بر طول عمر دو گونه‎ Ooencyrtus pityocampae و Trissolcus agriope

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 277-287

مرضیه محمدپور؛ مهدی ضیاءالدینی؛ محمدامین جلالی؛ حمید هاشمی‌راد؛ حسینعلی لطفعلی‌زاده


9. جداسازی نماتد Steinernema feltiae و بررسی بیمارگری آن روی سرخرطومی برنج Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 83-94

مهرناز رودکی؛ مصطفی حقانی؛ محمد عبدالهی


12. مقایسه روش‌های حذف پرچم و رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig (Hym., Trichogrammatidae) علیه کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyralidae)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 271-277

اسماعیل کرمی؛ عباس میراب‌زاده؛ زهرا رفیعی‌کرهرودی؛ بهرام تفقدی‌نیا؛ سعیده لونی