کلیدواژه‌ها = مگس مینوز
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه کارایی کارت های چسبنده زرد و آبی بر جذب مگس مینوز .Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 233-241

سیمین چنگیزی؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ مهدی چنگیزی؛ سید سعید مدرس نجف آبادی


2. تغییرات فصلی درصد پارازیتیسم لارو مگس مینوز Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 129-137

سیمین چنگیزی؛ رضا وفایی شوشتری؛ سید سعید مدرس نجف آبادی؛ عباسعلی زمانی


3. حساسیت سه مرحله رشدی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae به حشره‌کش‌های بیورشنال در شرایط آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 23-34

بنفشه اصغری طبری؛ عزیز شیخی گرجان؛ محمود شجاعی؛ محمدظاهر رجبی؛ آرزو یوسفی پرشکوه