کلیدواژه‌ها = جدول زندگی
تعداد مقالات: 8
5. تاثیر هفت ژنوتیپ لوبیا سفید روی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و ارزیابی خسارت آن در شرایط گلخانه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 171-179

سمیه محمدی؛ زریر سعیدی؛ علی اصغر سراج؛ علی رضا نعمتی؛ اسماعیل باباییان


6. مقایسه پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل شب‏پره هندی Hubner (Lep., Pyralidae) Plodia interpunctella روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 143-151

حمیده پوربهی؛ علی اصغر طالبی؛ عباسعلی زمانی؛ شیلا گلدسته؛ ناصر فرار


7. مقایسه‏ ویژگی‏های زیستی دو جمعیت منطقه‏ای شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) (Hem., Aphididae) روی کلزا در شرایط آزمایشگاه

دوره 2، شماره 3، آذر 1389، صفحه 155-163

فرناز اسکروچی؛ علی‌اصغر طالبی؛ اصغر حجگزار؛ شیلا گلدسته


8. دموگرافی زنبورTrichogramma brassicae (Bezdenko) (Hym.,Trichogrammatidae) روی سه گونه میزبان در شرایط آزمایشگاه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 49-60

علی‌اصغر لشگری؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی‎پور؛ سمیرا فراهانی