کلیدواژه‌ها = تغییرات جمعیت
تعداد مقالات: 5
2. تعیین زمان مناسب سم پاشی با استفاده از تله فرمونی و درجه حرارت موثر روزانه برای کرم سیب (Cydia pomonella L. (Lep., Tortricidae در شهرستان ارومیه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 173-184

جعفر حسین‌زاده؛ حسین فرازمند؛ مرضیه مجدی‌افشار؛ معصومه عباسی چوبتراش