کلیدواژه‌ها = کنه
تعداد مقالات: 4
1. بررسی فون کنه های خانواده های Ascidae ، Blattisociidae و Ameroseiidae در منطقه استهبان

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 61-76

مریم نقیبی نژاد؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ علی احدیت


2. بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 73-84

حسین مرادیان؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی


3. مطالعه فونستیک کنه‌های جنس Eriophyes (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) درختان میوه در شهرستان نیشابور

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 165-178

محبوبه بابایی؛ هاشم کمالی؛ رضا وفایی‌شوشتری


4. بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) انگور در موستان‌های صفی‌آباد خوزستان

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 79-93

ایرج درویش زاده؛ کریم کمالی