کلیدواژه‌ها = ذرت
تعداد مقالات: 2
1. اثر تلفیقی خاک دیاتومه و ژنوتیپ ذرت بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Col., Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 43-50

مرضیه قاسم زاده؛ فرشید شخصی زارع؛ آزیتا ثابت قدم؛ نادیا بقایی


2. بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 73-84

حسین مرادیان؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی