کلیدواژه‌ها = کلزا
تعداد مقالات: 7
3. اثر تاریخ کاشت وارقام مختلف کلزا برعملکرد و جمعیت شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.(Hom. Aphididae

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 173-182

علی اکبر کیهانیان؛ محمّدولی تقّدسی


4. بررسی تاثیر شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ های کلزا (.Brassica napus L)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 149-159

سید حیدر موسوی انزابی؛ علیرضا عیوضی؛ حسین رنجی


5. بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 73-84

حسین مرادیان؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی


6. مقایسه‏ ویژگی‏های زیستی دو جمعیت منطقه‏ای شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) (Hem., Aphididae) روی کلزا در شرایط آزمایشگاه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 155-163

فرناز اسکروچی؛ علی‌اصغر طالبی؛ اصغر حجگزار؛ شیلا گلدسته