کلیدواژه‌ها = مقاومت
تعداد مقالات: 7
3. رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک .Bemisia tabaci Genn و تعداد تریکوم های سطح برگ

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 43-50

سعیده سرباز؛ غلامحسین مروج؛ محمد سیرجانی؛ آرزو حیدرزاده


4. بررسی مقاومت 48 ژنوتیپ کلزا .Brassica napus L به شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 269-279

عبدالامیر محیسنی؛ عباس ترکمانی پیرمیشانی


5. تاثیر هفت ژنوتیپ لوبیا سفید روی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و ارزیابی خسارت آن در شرایط گلخانه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 171-179

سمیه محمدی؛ زریر سعیدی؛ علی اصغر سراج؛ علی رضا نعمتی؛ اسماعیل باباییان


6. بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی 21 کلن صنوبر (Populus spp.) نسبت به شته مومی در استان مرکزی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-27

زهرا رفیعی کرهرودی؛ ابراهیم صادقی؛ ضیا آزدو؛ غلامرضا گودرزی