کلیدواژه‌ها = یزد
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه فونستیک زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae در استان یزد

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 13-20

علیرضا زارع‌پور اشکذری؛ علی‌اصغر طالبی؛ سعیده لونی


2. اولین گزارش سه گونه از زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae از استان یزد

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 67-77

علیرضا زارع پور اشکذری؛ علی اصغر طالبی؛ رضا وفایی شوشتری