کلیدواژه‌ها = تنوع زیستی
تعداد مقالات: 5
1. تنوع زیستی بال‌ریشکداران(Insecta: Thysanoptera) در مزارع غلات استان ایلام(ایران)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 259-268

آذرنوش عموزاده؛ علیرضا نظری؛ مجید میراب بالو


4. کنه های خاک زی میان استیگمایان به عنوان شاخص اثرهای محیطی روی خاک های فضای سبز بوستان پلیس تهران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 237-248

شادی مالکی؛ هادی استوان؛ ولی الله بنی عامری؛ امید جوهرچی