نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر اشعه فرا بنفش بر سرعت تجزیه و حذف آفتکش‌های متاسیستوکس و فنیتروتیون از محصول پسته

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 83-94

سهراب ایمانی؛ آرزو پژمان؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


2. تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 61-69

سهراب ایمانی؛ آرزو پژمان؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی