نویسنده = �������� �������������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. یافته‌های جدید از شیرمورچه‌های (Neu.: Myrmeleontidae) ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 205-214

ابوالفضل حاجی اسمعیلیان؛ رضا وفایی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی