نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر دور کنندگی گیاهان بر جمعیت سفید بالکAleuroclava jasmini در فضای سبز شهری

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 365-370

مهسا سمیعی فرد؛ ستاره مومن بیت اللهی؛ شادی مالکی؛ مریم طهرانچی