نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. دموگرافی زنبورTrichogramma brassicae (Bezdenko) (Hym.,Trichogrammatidae) روی سه گونه میزبان در شرایط آزمایشگاه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 49-60

علی‌اصغر لشگری؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی‎پور؛ سمیرا فراهانی