نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
3. بررسی حساسیت مرحله لاروی شپشه‌آرد Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) به حشره‌کش‌های IGR در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 109-116

سعیده لونی؛ حسین فرازمند؛ عزیز شیخی‌گرجان؛ زهرا رفیعی‌کرهرودی