نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترکیب شیمیایی و فعالیت حشره‌کشی اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر شته جالیز (Aphis gossypii Glover)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 89-99

مهران زمانی وردی؛ حبیب عباسی پور؛ سمیرا گودرزوند چگینی