نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 65-77

شهرام حسامی؛ فرزانه ملانوروزی؛ مهدی غیبی؛ مجتبی حسینی؛ مجید فلاح زاده


3. مروری بر جنس Calvolia Oudcmans, 1911 ( Acari: Winterschmidtiidae) همراه با معرفی یک گونه جدید برای ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-12

مجید مرادی فرادنبه؛ هادی استوان؛ مهدی غیبی؛ بری اکانر