نویسنده = ���������������� �����������������
تعداد مقالات: 1
1. زیست‌شناسی شپشک نوقی Salicicola davatchi (Hem : Diaspididae) در پسته‌کاری‌های رفسنجان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 109-120

فاطمه کاظمی؛ محمد‌رضا مهرنژاد؛ اکبر رجبی؛ حمیده سلمانی نژاد