نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تاثیر دزهای اشعه گاما روی مراحل زیستی سوسک چهارنقطه‌‌ای حبوبات (Coleoptera: Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 17-25

پروانه برادران انارکی؛ ابراهیم باقری زنوز؛ مسعود اربابی