نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-9

مجید فلاح زاده؛ علی فلاحت پیشه؛ ابوفاضل دوستی؛ فرانکو استرومیا؛ نازیلا سقایی