نویسنده = ������������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره‌کش‌های ایندوکساکارب و تیاکلوپرید روی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Zeller)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 87-97

هوشنگ رفیعی دستجردی؛ رویا احمدپور؛ صمد افقهی؛ علی گلی‌زاده


2. اثر گیاهان مختلف میزبان شته سبز گندم Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) روی برخی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 239-254

مصطفی غفوری‌مقدم؛ علی گلی‌زاده؛ مهدی حسن‌پور؛ هوشنگ رفیعی‌دستجردی؛ جبرائیل رزمجو