نویسنده = ����������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر گیاهان مختلف میزبان شته سبز گندم Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) روی برخی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 239-254

مصطفی غفوری‌مقدم؛ علی گلی‌زاده؛ مهدی حسن‌پور؛ هوشنگ رفیعی‌دستجردی؛ جبرائیل رزمجو