نویسنده = ������������ �����������������
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه‏ ویژگی‏های زیستی دو جمعیت منطقه‏ای شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) (Hem., Aphididae) روی کلزا در شرایط آزمایشگاه

دوره 2، شماره 3، آذر 1389، صفحه 155-163

فرناز اسکروچی؛ علی‌اصغر طالبی؛ اصغر حجگزار؛ شیلا گلدسته


2. بررسی فون، تنوع گونه ای و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Aphelinidae در بخش‌هایی از استان‌های مرکزی و لرستان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-12

نهال ابوالمعصومی؛ علی‌اصغر طالبی؛ احسان رخشانی؛ حسینعلی لطفعلی‌زاده


3. مطالعه فونستیک زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae در استان یزد

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 13-20

علیرضا زارع‌پور اشکذری؛ علی‌اصغر طالبی؛ سعیده لونی