نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فون خانواده Miridae در ملایر (استان همدان، ایران)

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 268-280

مهدیه روزبهانی؛ رضا وفایی شوشتری