نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 4
2. اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 65-77

شهرام حسامی؛ فرزانه ملانوروزی؛ مهدی غیبی؛ مجتبی حسینی؛ مجید فلاح زاده


4. نخستین گزارش زنبور پارازیتویید Monoctonia pistaciaecola (Hym.: Braconidae) از ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 263-267

فاطمه کارگریان؛ شهرام حسامی؛ احسان رخشانی