نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر دور کنندگی گیاهان بر جمعیت سفید بالکAleuroclava jasmini در فضای سبز شهری

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 365-370

مهسا سمیعی فرد؛ ستاره مومن بیت اللهی؛ شادی مالکی؛ مریم طهرانچی


2. کنه های خاک زی میان استیگمایان به عنوان شاخص اثرهای محیطی روی خاک های فضای سبز بوستان پلیس تهران

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 237-248

شادی مالکی؛ هادی استوان؛ ولی الله بنی عامری؛ امید جوهرچی