نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر صابون مایع و مایع ظرفشویی روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae و کفشدوزک Oenopia conglobata

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 77-84

نازنین وهاب زاده؛ محمدرضا حسنی؛ سهراب ایمانی؛ حسین الهیاری؛ محمود شجاعی


2. اثرات مقادیر زیر کشنده (LC25) اسانس رازیانه و پونه روی پارامترهای زیستی زنجرک خرما Ommatissus lybicus (Homoptera: Tropiduchidae)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 35-49

آزیتا دهقان؛ آرزو پاینده؛ سهراب ایمانی؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان