نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تنوع باکتریایی جمعیت‌های زنبور‌عسل کوچک Apis florea F., (Hym., Apidae) در ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 143-154

شبنم پری‌چهره؛ غلامحسین طهماسبی؛ علیمراد سرافرازی؛ سهراب ایمانی؛ ناصر تاج آبادی