نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش گونه Cis chinensis (Coleoptera: Ciidae) از ایران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 165-169

سودابه امینی؛ هادی شیخ نژاد؛ رضا حسینی