نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سمیت تنفسی پنج ترکیب ترپنوییدی روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 155-163

آرزو منصوری؛ جهانشیر شاکرمی؛ ناصر معینی نقده