نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ترکیبات مهارکننده هورمون جوانی روی پوره سن پنجم سن گندم در شرایط آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 115-124

فاطمه کافی فراشاه؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ غلامرضا گل محمدی؛ الهام صنعتگر